10 tháng 12, 2016

RÁNG CHIỀU

                                                             Ảnh: Ho Thuy
Read More

1 tháng 11, 2016

LOÀI KHỈ

     

                                                                 Hình: IT
Read More

21 tháng 10, 2016

BẦY SÂU                                                                       Hình Internet
Read More

12 tháng 10, 2016

NỮ SINH THỜI NAY (họa thơ TÚ XƯƠNG)


                                                                   Hình: Internet


Read More

5 tháng 10, 2016

THAM NHŨNG


                                                                 Hình: báo Dân Trí
Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************