25 tháng 3, 2015

HAI BÀ TRƯNG

                                           Tranh: Vi Vi


Nhân ngày Húy kỵ 6/2 (Âm lịch) của hai vị Nữ Tướng lừng danh Việt Nam HAI BÀ TRƯNG, mời các ACE ôn lại lịch sử nước nhà.

Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************