19 tháng 8, 2013

18 tháng 8, 2013

MÙA VU LAN

MÙA VU LAN


Ngày xưa áo rực sắc hồng

Vu Lan này vắng bông hồng thắm tươi

Thay bằng sắc trắng tinh khôi

Cầu mong Cha Mẹ vui nơi Vĩnh Hằng


Én Mùa Thu


3 tháng 8, 2013

THƠ VUI: Ca dao tục ngữ thời hiện đại


    Trăm năm trong cõi người ta.
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào.

    Trăm năm trong cõi người nào.
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra.

Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************