28 tháng 3, 2018

NHỮNG NGƯỜI BẠN.


Bạn ong thân thiện thấy vui sao
Bạn tặng cho ta mật ngọt ngào
Không biết nói lời như suối nhạc
Lòng không chứa cả một bồ dao.
Hii
TYV

*******
                                                                   
                                                        Thêm chú trăn hiền ở chốn này


Tha hồ nựng nhẹ khoác trên vai

Ghi hình kỷ niệm về khoe bạn

Du khách dừng chân hẹn một ngày.
Thu Yen Vu
Read More

15 tháng 3, 2018

ĐỜI!


                                                          Hình minh họa: IT
Read More

BẢN QUYỀN

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************