25 tháng 8, 2019

Chùa Hang (Quảng Ngãi)

                                                                         Hình  :IT     
                                                                           
Read More

19 tháng 8, 2019

Núi Giếng Tiền- Đảo Lý Sơn


                                                                  hình: IT
                                                                         
Read More

17 tháng 4, 2019

ĐỌC ĐƯỜNG THI BÚT THÉP VŨ THU YẾN (Bình Thơ) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

                                                                     Nhà thơ Châu Thạch
                                                                          Nhà thơ Vũ Thu Yến
Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************