27 tháng 10, 2013

SUY TƯSức mạnh cùng với bạo tàn
    Cúi đầu khuất phục quy hàng nghĩa nhân

Read More

24 tháng 10, 2013

VÀO ĐÔNG

Thu về trút sạch lá vàng 
Bỏ cây trơ trụi đông sang lạnh lùng 
Chu du mây cũng theo cùng 
Bên đông sớm tối não nùng đìu hiu 

Read More

18 tháng 10, 2013

Thơ vui : Bà Nội Mới... của em


                     Thơ vui :

Bà Nội Mới... của em


Bà em tuổi mới..... hăm ba
Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
Read More

16 tháng 10, 2013

MAI ANH ĐI
Mai anh đi trên đường xa vạn lý
Bước chân còn đọng lại dấu nơi đây
Hàng thông xanh vẫn in đậm tháng ngày
Bao kỷ niệm tay trong tay đầm ấm

Read More

11 tháng 10, 2013

ĐỜI KỸ NỮ


Người em kỹ nữ huê lầu
Đêm từng đêm dưới đèn mầu đảo xoay
Mong sao cho hết đêm này
Trở về gác nhỏ quắt quay phận người

Read More

7 tháng 10, 2013

THU


                                                        Hình: Come Viets

Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************