26 tháng 6, 2014

25 tháng 6, 2014

Có hề chi!
Hề chi một chiếc lá rơi
Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian
Gió lay giàn mướp hoa vàng
Lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông...

Read More

2 tháng 6, 2014

ĐẤT MŨI QUÊ EM

                 

                             

                    Quê em miền đất Mũi
                  

                   Với sông nước hiền hòa
          

                         Mang nặng nhiều phù sa

                   Cùng nhiều loài t
ôm cá

Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************