27 tháng 7, 2014

Giấc Thu


Giấc Thu


Mùa thu rong bước trên ngàn
Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền!
Võng đong đưa một giấc thiền
Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà.

Read More

17 tháng 7, 2014

Sài Gòn trong tôi

                                                             Hình: Internet
Read More

11 tháng 7, 2014

ƯỚC NGUYỆN


 Hình: Come Viets


Read More

3 tháng 7, 2014

GIÃ TỪGiã từ thành phố mộng mơ
Đêm trăng kỷ niệm xa mờ năm xưa
Tiễn em vào một chiều mưa
Hoàng hôn lạnh giá ngẩn ngơ lệ sầu
.
Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************