21 tháng 10, 2016

BẦY SÂU                                                                       Hình Internet
Read More

12 tháng 10, 2016

NỮ SINH THỜI NAY (họa thơ TÚ XƯƠNG)


                                                                   Hình: Internet


Read More

5 tháng 10, 2016

THAM NHŨNG


                                                                 Hình: báo Dân Trí
Read More

BẢN QUYỀN

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.

Playlist YOU.TUBE***************