25 tháng 9, 2014

10 ĐIỀU NGƯỜI GIÀ CẦN TRÁNH
                                                                   Hình minh hoạ: IT

Read More

18 tháng 9, 2014

Khúc Nguyệt Quỳnh
Đêm nghiêng một đóa Quỳnh hương nở

Ngan ngát ru hồn ai lãng quên.

Thùy miên trong cõi đời sinh tử

Sực tỉnh, trăng tàn, quá nửa đêm..

Read More

12 tháng 9, 2014

8 tháng 9, 2014

Mở mắt, nhắm mắt
Mở mắt, nhắm mắt

Có khi mở tròn xoe mắt 
Mà trong Tâm tối mịt mùng. 
Có khi ngồi yên nhắm mắt 
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.

Read More

3 tháng 9, 2014

Như NhiênNhư Nhiên

Chiều hôm núi hỏi dòng sông
Sao trôi đi mãi mà không thấy về
Sông bèn róc rách, tỉ tê
Nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây.
Rồi mai, mưa xuống đất này
Ấy thì ta lại sum vầy, thế thôi!

Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************