21 tháng 11, 2015

NƯƠNG CAO

                                                             Hà Giang (Ảnh: Ho Thuy)
Read More

16 tháng 11, 2015

TRỞ LẠI TÂY NGUYÊN


Dăk Nông dừng bước giữa trưa 
Nghỉ chân chốc lát đong đưa võng ngồi
Read More

3 tháng 11, 2015

CHO EM


                  Trường Nữ Trung Học LÊ VĂN DUYỆT- tỉnh GIA ĐỊNH


Read More

BẢN QUYỀN

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************