Ngày 12 tháng 10 năm 2016

NỮ SINH THỜI NAY (họa thơ TÚ XƯƠNG)


                                                                   Hình: Internet


Read More

Ngày 05 tháng 10 năm 2016

THAM NHŨNG


                                                                 Hình: báo Dân Trí
Read More

BẢN QUYỀN

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Playlist YOU.TUBE