25 tháng 3, 2015

HAI BÀ TRƯNG

                                           Tranh: Vi Vi


Nhân ngày Húy kỵ 6/2 (Âm lịch) của hai vị Nữ Tướng lừng danh Việt Nam HAI BÀ TRƯNG, mời các ACE ôn lại lịch sử nước nhà.

Read More

BẢN QUYỀN

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.

Playlist YOU.TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=1PLOOw6tRdY&list=UUx2MF1oXT1RjelaCRLOUFwg&index=1 ***************